swordfest cz

ÚVOD
 

Lidé, zbraně, souboje v průběhu historie od Východu na Západ

fotogalerie

k tématu

odkazy

Catalog Clonet - evropský katalog

[CNW:Counter]

EXHIBICE BOJOVÝCH UMĚNÍ SE ZBRANĚMI

III. ročník se konal

20. března 2011

od 13.30 do 17.00 hod.

TYRŠŮV DŮM

Praha 1 - Malá Strana, Újezd 450

Děkujeme všem účinkujícím souborům i divákům III. ročníku.

Cílem tohoto projektu je představení dobového i současného boje se zbraněmi, a to co nejblíže formě, v jaké se zřejmě vyučoval v dobových školách, kdy jeho účelem byla především osobní sebeobrana. Samozřejmě s takovými bezpečnostními prvky a úpravami, jaké jsou běžné a nutné pro jejich bezpečné provedení i předvedení.

Chceme divákovi ukázat, že všechny formy ozbrojeného boje mají obdobný základ (neboť používají stejné dvě ruce, dvě nohy a tělo) a že všude vždy záleží jen na formách cvičení a výuky, motivaci a přístupu účastníků, žáků i učitelů.

Pro případné účastníky:

V této akci dáváme prostor všem bojovým uměním a sportům, které ve své činnosti mají výuku technik boje se zbraněmi, bez ohledu na pojetí dobové (historické), či na úrovni současné ozbrojené sebeobrany.

K realizaci této akce a účasti na ní zveme všechny oddíly a kluby (i jednotlivce), kde se cvičí jakákoli forma ozbrojeného boje (tzv. chladnými zbraněmi).

Nabízíme tuto akci jako presentaci pro všechny, kdo se věnují bojovému umění/ sportu se zbraní a zveme na tuto akci všechny, pro které je bojové umění součástí jejich života a jehož prostřednictvím se snaží naplnit a kultivovat svou cestu žití.